Certifiering SilentSwede ljudabsorbering

CERTIFIERING FRÅN SGS, OEKO-TEX STANDARD 100

STANDARD 100 by OEKO-TEX® är ett globalt enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla bearbetningssteg samt tillhörande material. Exempel på certifieringsbara artiklar: råa och färgade/förädlade garner, tyger och stickade varor, tillbehör såsom knappar, dragkedjor, sytrådar eller etiketter, konfektionsartiklar av olika typer (alla typer av kläder, hem- och hustextilier, sängkläder, frottervaror med mera).

En central punkt för STANDARD 100 by OEKO-TEX® sedan den infördes 1992 är att utveckla provningskriterier, gränsvärden och testmetoder på vetenskaplig grund. På grundval av sin omfångsrika och stränga åtgärdskatalog med flera hundra föreskrivna enskilda substanser tar STANDARD 100 by OEKO-TEX® hänsyn till:

Lagstadgad

Viktiga lagstadgade föreskrifter såsom förbjudna azofärgämnen, formaldehyd, pentaklorfenol, kadmium, nickel etc. etc.

Kräver mer än lag

Många hälsovådliga kemikalier även om de hittills inte har reglerats i lag.

Krav

Krav från den amerikanska Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) gällande bly.

kemikalier

Krav i bilagorna XVII och XIV av Europeiska unionens kemikalieförordningen REACh samt ECHA SVHC-kandidatlistan som OEKO-TEX® gemenskapens expertgrupper har bedömt vara relevanta för dukar, textilier, kläder eller tillbehör. Diskussioner och utvecklingar som har bedömts vara relevanta tas i beaktande så snart och så effektivt som möjligt vid uppdateringar av krav i STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Substansklasser

Talrika andra miljörelevanta substansklasser

Med decennier av erfarenhet bidrar STANDARD 100 by OEKO-TEX® ur konsumentens synvinkel därmed till en hög och effektiv produktsäkerhet. Kontrollkriterier och gränsvärden överskrider flera gånger nationella och internationella giltiga normer. Omfångsrika produktkontroller och regelbundna företagsrevisioner ser dessutom till att industrin globalt sett sensibiliseras för en ansvarsfull hantering av kemikalier. Med detta koncept har STANDARD 100 by OEKO-TEX® en ledande roll sedan många år.