Köpvillkor

Innehållsförteckning


 • §1. Allmänt
 • §2. Beställning
 • §3. Priser och avgifter
 • §4. Produkter och sortiment
 • §5. Betalning
 • §6. Fullgörande
 • §7. Leverans
 • §8. Ångerrätt och återköp
 • §9. Reklamation och garanti
 • §10. Returer
 • §11. Förbehåll
 • §12. Ansvarsbefrielse
 • §13. Personuppgifter och sekretess
 • §14. Övrigt

§1. Allmänt

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). SilentSwede AB (Organisationsnummer: 559076-8387) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som "Kunden" i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor ("produkter" nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på https://www.silentswede.se/ ("Webbplatsen" nedan) eller via telefon.

Bestämmelserna i detta avtal är ej tillämpliga för avtal om köp som ingåtts före den 13:e juni 2014. För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändras anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 det datum som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning.

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.


 

§2. Beställning

 

Hos SilentSwede AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser.

 

SilentSwede AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "Slutför köp" i kassan (steg 3 av 3). Genom att klicka på knappen "Slutför köp" accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning.

 

När SilentSwede AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Orderbekräftelse" till den e-postadress som du angav när du beställde.

 

SilentSwede AB erbjuder även kunder att göra beställning på telefon: 0456-898101. Vi ger också dig som kund möjligheten att göra en snabb beställning genom vår gästkassa utan att behöva logga in på https://www.silentswede.se/. När du klickar på knappen "Slutför köp" sluts detta Avtal.


 

§3. Priser och avgifter

 

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%. Avgifter för betalning kan tillkomma vid varje beställning, se §5. Betalning i Avtalet för mer information.

Avgift för outhämtad försändelse 

Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 400 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämtar ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. För mer information se §8. Ångerrätt och återköp nedan.

Avgift för förbetald returfraktsedel 
Vid nyttjande av förbetald returfraktsedel debiteras en avgift om Från: 199 kronor inklusive moms.

Erbjudanden 
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.


 

§4. Produkter och sortiment

 

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

Färgåtergivning på produktbilder 
De produktbilder som visas på webbplatsen skall återge produktens färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Eftersom färgåtergivning kan variera beroende vilken typ av bildskärm du som kund använder kan vi inte garantera att produkternas färger exakt återspeglar de färger du upplever på din bildskärm.


 

§5. Betalning

Privatkunder:

Vi använder Klarna Checkout som gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst. Betalningsalternativen som finns att betala genom är faktura, konto, kort, banköverföring och Klarna Direkt.

 

Väljer du att ta ditt köp på faktura eller dela upp betalning kommer du att få fakturan på mail från Klarna. Har du några frågor angående din faktura eller delbetalning så kontaktar du Klarna på https://www.klarna.com/se/ eller på 08 – 120 120 10

 

Företagskunder:

Företag kan också välja att betala genom Klarna Checkout eller välja att ta sitt köp på faktura genom oss, vi använder oss då av företaget Fortnox. Kredittiden för fakturaköp (företag) är alltid 30 dagar.

 

Har ni några frågor angående ert köp genom Klarna kontaktar ni dom på https://www.klarna.com/se/ eller på 08 – 120 120 10  

 

Väljer ni att ta ert köp på faktura och har några frågor kontakta Fortnox på https://www.fortnox.se/ eller på 0470 - 78 50 00

 

Kostnader kan tillkomma från tredje part beroende på vilken betalningsmetod du väljer. Aktuella betalningsmetoder och villkor redovisas i kassan.

 

Alla priser är inklusive moms i svenska kronor (SEK).


 

§6. Fullgörande

 

SilentSwede AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen "Slutför köp" i kassan. SilentSwede AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.


 

§7. Leverans

 

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners. SilentSwede AB skickar beställningar under helgfria vardagar. 

Lagerstatusen anger aktuellt antal av produkten i lager, aktuell lagerstatus uppdateras regelbundet men avvikelser kan förekomma. Generella leveranstider anges nedan, om beställningen omfattar produkter med olika leveransstatus blir leveranstiden den samma som för den produkt som har längst leveransstatus. 

 

Fraktkostnad

 

Privatperson

 • DHL ombud fri frakt
 • Hemleverans från: 199 kr

 

Företag

 • DHL företagspaket fri frakt
 • DHL ombud fri frakt

 

Leveranstid

Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig SilentSwede AB att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig SilentSwede AB rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Du blir aviserad när du kan hämta ut paketet hos ditt ombud. Om du valt SMS avisering blir du aviserad när försändelsen kan hämtas ut hos ombudet. DHL ombud skall hämtas ut inom 10 dagar från aviseringsdatum. Outhämtade försändelser återsänds till SilentSwede AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 400 kr inklusive moms. DHL ombud är ett spårbart fraktalternativ.


Leverans längs lantbrevbärarlinjer och i öbebyggelse 
Om din leveransadress är längs lantbrevbärarlinjer samt öbebyggelse utan normal broförbindelse kan leveranstiden komma att utökas med 3-5 helgfria vardagar.

Leveransförsening 
Om kunden ingått detta avtal i egenskap av privatperson har kunden alltid rätt att häva avtalet utan kostnad om leveransförseningen är av väsentlig betydelse eller om SilentSwede AB inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att kunden ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och SilentSwede AB inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och SilentSwede AB insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk 
Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att SilentSwede AB står transportrisken tills försändelsen har nått dig.


 

§8. Ångerrätt och återköp

 

Ångerrätt 
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela SilentSwede AB och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till SilentSwede AB utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten. 

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer SilentSwede AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att SilentSwede AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen. I det fall beställning har gjorts mot faktura som ännu inte betalats kommer fakturan makuleras. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Vid användande av den förbetalda returfraktsedeln vid retur kommer gällande avgift för returfrakten dras av från återbetalningen. 

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt 
Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot SilentSwede AB för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av SilentSwede AB i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. SilentSwede ABs bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

Nivå 1. - Om produkten uppvisar en mindre förslitning eller försämring, såsom en mindre repa:
60 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 2. -Om produkten uppvisar en märkbar förslitning eller försämring, såsom tydlig repa eller skada:
70 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 3. -Om produkten uppvisar skador på produkten som påverkar produktens funktion:
80 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 4. -Om produkten uppvisar kraftiga skador på produkten och/eller kraftig förslitning eller försämring av produkten:
90 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 5. -Om produkten är i ett sådant skick att den bedöms vara osäljbar eller att en reparation inte är ekonomiskt försvarbar:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Skador på produktemballaget 
I det fall produktemballaget saknas eller uppvisar sådana skador att det inte kan återanvändas:
50 % i värdeminskningsavdrag. 

Om köpet avser en tjänst vars fullgörande påbörjats med kundens medgivande under ångerfristen har SilentSwede AB rätt till skälig kompensation med en proportionerlig andel av totalpriset för den del av tjänsten som utförts. SilentSwede AB inhämtar alltid kundens medgivande och informerar om när fullgörande påbörjas vid beställning av tjänster som är undantagna från ångerrätten. 

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler: 
-Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel. 
-Produkter som riskerar att förstöras, förbrukas eller väsentligt försämras under ångerfristen. 

Förfarande vid ångerrätt 
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela SilentSwede AB om att du önskar ångra köpet. Följande formulär kan också användas som mall för meddelade om ångerrätt. Klicka här för att komma till formulär på Konsumentverkets webbplats.

Kontaktinformation:

 

Leveransadress: 
SilentSwede AB 
Löparevägen 4
29439 Sölvesborg
E-post: kundservice@silentswede.se
Telefon: 0456-898101

 

Fakturaadress:

SilentSwede AB

Lekvallsvägen 4

29439 Sölvesborg

E-post: kundservice@silentswede.se

 

365 dagars öppet köp 

Öppet köp erbjuds i 365 dagar från det att produkten levererats till dig. Under den period då öppet köp gäller, återköper SilentSwede AB produkter till det värde som du betalat för produkterna. Kunden står själv för fraktkostnader (tur&retur). Kostnad för annan utförd tjänst ersätts ej av SilentSwede AB. 

Följande villkor gäller för öppet köp: 
-Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick. 
-Eventuell montering av produkten skall inte ha skett. 
-Originalförpackningen skall vara i oskadat skick. 
-Öppet köp gäller endast kunder som ingått detta avtal i egenskap av privatperson. 

365 dagars bytesrätt 
Du har rätt att byta en produkt under 365 dagar från det att produkten levererats till dig. Vid byte får du värdet på de produkter du lämnar tillbaka i tillgodohavande hos SilentSwede AB. Kostnader som du haft för frakt eller annan utförd tjänst återköps ej i samband med utövande av bytesrätten. Tillgodohavande för produkter som återköpts avräknas mot värdet på de produkter som du beställer i samband utövande av bytesrätten. Skulle värdet på de produkter som du beställt överstiga ditt tillgodohavande måste du betala mellanskillnaden till SilentSwede AB. I det fall värdet på de produkter som återköps överstiger värdet på de produkter som beställs i samband med bytet kan du använda mellanskillnaden som tillgodohavande vid nästa köp hos SilentSwede AB. Vid retur av produkter i samband med byte skall du som kund själv betala för returfrakten. 

Följande villkor gäller vid byte: 
-Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick. 
-Eventuell montering av produkten skall inte ha skett. 
-Originalförpackningen skall vara i oskadat skick. 


Retur av produkter 
Se §10. Returer nedan för information om returförfarande vid retur av produkter.


 

§9. Reklamation och garanti

 

Reklamationsrätt 
Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och SilentSwede AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel. 

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. SilentSwede AB rekommenderar därför alltid att man undersöker produkter när de levereras och påtalar eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalat. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av SilentSwede AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall SilentSwede AB skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt. 

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden 
E-post: kundservice@silentswede.se eller telefon: 0456-898101

Reklamationsvillkor för Näringsidkare 
Om en produkt avviker från vad som har avtalats mellan kund och SilentSwede AB eller på annat sätt uppvisar fel som SilentSwede AB ansvarar för har kunden rätt att i första hand få felet avhjälpt och i andra hand produkt utbytt på SilentSwede ABs bekostnad. Rätt att reklamera fel gäller bara om felet är ursprungligt, SilentSwede ABs ansvar är begränsat till värdet på den felaktiga produkten. Fel i produkt skall meddelas inom 1825 dagar från leverans genom att kontakta SilentSwede AB via e-post på kundservice@silentswede.se eller på telefon 0456-898101

Särskilda villkor för näringsidkare: 
-Eventuell skada eller annan kostnad som orsakats av felaktig produkt ersätts ej av SilentSwede AB. 
-Kunden skall påvisa att felet är ursprungligt. 
-Eventuell montering av produkten får ej ha skett efter det att felet uppmärksammats. 
-Produkten får ej ha använts eller på annat sätt brukats av kunden efter det att felet uppmärksammats. 
-Originalförpackningen skall sparas och i övrigt hållas i oskadat skick. 

Handla tryggt med garanti 
Alla produkter omfattas av garanti utöver reklamationsvillkoren i dessa köpvillkor. 

Retur vid reklamation eller garantiärende 
För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.


 

§10. Returer

 

Vid retur av produkter eller material till SilentSwede AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. SilentSwede AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till SilentSwede AB bär du som kund också ansvaret för skadan. 

Vid återsändande av produkter till SilentSwede AB är du ansvarig för att produkterna når SilentSwede AB i oskadat skick. SilentSwede AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress: 
SilentSwede AB 
Löparevägen 4
29439 Sölvesborg
Sverige 

Retur

Du som kund ansvarar för postgången vid returer och även om varan skadas vid retur. Du kan själv välja att återsända varorna med vilket fraktbolag du vill. Vi rekommenderar dock att försändelser returneras på ett spårbart sätt.

 

Det går även bra att köpa en förbetald returfraktsedel med DHL på vår hemsida, klicka här. När vi mottagit en godkänd betalning kommer vi att maila över returfraktsedeln till dig. Skriv ut den, sätt på paketet och gå till närmaste DHL Servicepoint ombud. Glöm inte att spara den skritfliga bekräftelsen på att du lämnat in ditt paket.

 

Du kan också maila oss och förklara att du vill returnera och att du vill ha en returfraktsedel, vi mailar då tillbaka en sådan till dig och drar sedan av kostnaden på varuvärdet.

 

Har du inte möjlighet att skriva ut returfraktsedeln kan vi skicka den till dig med post. Hör av dig eller skriv detta i meddelandefältet när du beställer en returfraktsedel.

 

SilentSwede AB står för transportrisken vid retur med förbetald returfraktsedel.

 

Här kan du läsa mer om våra enkla returer & byten.

 


Återbetalningar 
SilentSwede AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten och öppet köp eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende. Inom 10 dagar kan du se pengarna på ditt konto men oftast tar det bara ett par vardagar.


 

§11. Förbehåll

 

Återtagandeförbehåll 
Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av SilentSwede AB.

Hävningsförbehåll 
SilentSwede AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från SilentSwede AB.

Ändringsförbehåll 
SilentSwede AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan SilentSwede AB och kund.

Ansvarsförbehåll 
SilentSwede AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, SilentSwede ABs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.


 

§12. Ansvarsbefrielse

 

Force Majeure 
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför SilentSwede ABs kontroll och som SilentSwede AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall SilentSwede AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall SilentSwede AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Externa länkar 
SilentSwede AB ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på https://www.silentswede.se/.

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder 
Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där SilentSwede AB inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har SilentSwede AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från SilentSwede AB.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar 
Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har SilentSwede AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från SilentSwede AB.

Reservation för leveransförsening utanför SilentSwede ABs kontroll. 
Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför SilentSwede ABs kontroll, skall inte SilentSwede AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från SilentSwede AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan SilentSwede AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.


 

§13. Personuppgifter och sekretess

 

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till SilentSwede AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. SilentSwede AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av SilentSwede AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet. 


Personuppgiftsansvarig: 
SilentSwede AB (Org. 559076-8387) 
Löparevägen 4
29439 Sölvesborg


Kunduppgifter som lagras: 
-Namn 
-Adress 
-E-postadress 
-Telefonnummer 
-Personnummer 
-Organisationsnummer 
-Köphistorik hos SilentSwede AB 

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan: 
-Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet. 
-Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet. 


Registerutdrag: 
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.


Avregistering av kunduppgifter: 
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos SilentSwede AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att SilentSwede AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.


 

§14. Övrigt

 

Polisanmälan 
SilentSwede AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Diskrepans mellan olika publikationer 
Om det föreligger skillnader mellan olika publikationer, skall de uppgifter som har publicerats senast anses ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken 
Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan SilentSwede AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte 
All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. SilentSwede AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies 
Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist 
Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Blekinge tingsrätt om kunden är näringsidkare eller annan juridisk person. Om kunden är privatperson och ingått detta avtal för privat konsumtion skall tvist prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer SilentSwede AB följa nämndens beslut.